Gestoria / Assessoria

< Els Nostres Serveis

La nostra prioritat és donar un servei de qualitat, oferint una atenció personalitzada, un assessorament professional i una prestació de serveis de gestió empresarial integral.

Dins aquests objectius marcats, podem oferir els serveis següents:

  • Tramitació de permisos.
  • Autoritzacions.
  • Canvis de nom i  gestions de trànsit.
  • Assessorament i gestió en compra-venda d'immobles.
  • Tramitació notarial
  • Gestió de lloguers
  • Gestió de  Comunitats