Empresa de Treball Temporal

< Els Nostres Serveis

L'experiència acumulada durant els anys, han fet que siguem una empresa consolidada i reconeguda dins del sector de la gestió de recursos humans. Els serveis de elSegriaETT son:

  • Borsa d'ocupació.
  • Procés de selecció de candidats segons perfils de lloc de treball i contractes de posada a disposició.
  • Valoració del lloc de treball, ajustant les característiques del candidat/a i formació del treballador.
  • Ocupació amb suport i seguiment laboral individualitzat dut a terme pels nostres professionals.
  • Coordinació dels nostres tècnics amb els responsables de prevenció de l'empresa.
  • Vigilància de salut i revisions mèdiques.