Assistencia en viatge

L’assegurança d’Assistència en Viatge està pensada per cobrir-te davant dels contratemps en el camí perquè es tracta d’una assistència completa, tant per als desplaçaments habituals com per a viatges llargs que inclou:

 

  • Remolcatge per accident o avaria
  • Reparació d'urgència en carretera
  • Assistència mèdica i sanitària
  • Trasllat o repatriació sanitària en cas d'accident o malaltia
  • Desplaçament d'un familiar en cas d'hospitalització
  • Defensa penal
     

Contacta amb nosaltres per més informació.