SegreSegur

GRUP ROMIA LLOP, S.L. fa més de 20 anys que dóna suport a grangers i agricultors oferint una cartera de productes i serveis personalitzats i de qualitat.

A través de la Corredoria de Seguros segreSegur, comercialitzem tota mena d'assegurances i busquem la millor cobertura i assessorament para els nostres clients. Des dels nostres orígens ens hem especialitzat amb el sector agropecuari i per poder donar un servei personalitzat, la nostra estructura es divideix en tres segments.

  • Segment agropecuari: La nostra experiència de més de 20 anys ens avala en aquest camp. Comercialitzem productes amb cobertures específiques d'aquest sector, dedicant especial atenció a les assegurances agràries (Agroseguro), amb les que som especialistes.
  • Segment d'empreses: Les necessitats que demana el sector estan en constant evolució i creixement en un mercat cada cop més globalitzat, aquest fet fa de les assegurances una eina essencial de protecció en qualsevol activitat industrial.
  • Segment d'autònoms i particulars: és un camp on els clients demanden una gestió de les seves assegurances continuada i personalitzada que els doni tranquil·litat tant en l'àmbit professional com el personal.

 

Projecte subvencionat convocatòria 2018: "Adequació d'un local per a l'activitat d'oficines". L’empresa Segresegur ha realitzat les obres i ha fet les instal-lacions necessàries per tal d’adequar un local comercial en planta baixa d’uns 600m quadrats com a oficines on hi realitza l’activitat de corredoria d’assegurances.