Productes particulars

 • AUTOMÒBILS
  Des de l'assegurança obligatòria de circulació, fins a tot risc sense franquícia.
   
 • LLAR
  Per a danys que es produeixin tant en el continent com en el contingut de la vostra llar.
   
 • VIDA
  Garantir el futur econòmic familiar en cas de defunció o discapacitat.
   
 • ESTALVI I JUBILACIÓ
  Productes garantits amb rendibilitat com a alternativa als productes ofert per Entitats Financieres.
   
 • SALUT
  Quadres mèdics complets, assegurances de reemborçament o assistència mèdica.
   
 • CONVENI
  Si té un negoci, necessitarà una assegurançaa obligatòria per als treballadors al seu càrrec.
   
 • PIME I COMERÇ
  Dirigida a la petita i mitjana empresa amb cobertura per a les instal.lacions i la propia activitat.
   
 • RESPONSABILITAT CIVIL
  Tant general com professional, per fer front a qualsevol reclamació d'un tercer.
   
 • MAQUINÀRIA
  Danys en les eines de treball necessàries.
   
 • BAIXA DIÀRIA
  Assegurant ingressos diaris en cas de baixa per qualsevol causa.
   
 • COMUNITATS
  Danys en comunitats de propietaris tant comuns com privats.